Projekt „Zdalna Szkoła”

Powiat chełmski realizuje projekt grantowy dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Zdalna Szkoła w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

Celem projektu jest zakup dla dwóch szkół ponadpodstawowych, tj. Zespołu Szkół w Siedliszczu i Zespołu Szkół w Dubience, 24 szt. komputerów, co umożliwia realizację podstawy programowej w trybie zdalnego nauczania.

Termin realizacji projektu: 27 kwietnia – 27 października 2020 r.

Dofinansowanie projektu z UE: 43 920,00 zł

Monitor do komputera i klawiatura na tle ławek szkolnych

Naklejka przedstawiająca logotypy projektu

Monitor do komputera na tle tablicy szkolnej