Drogi krajowe

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie Rejon w Chełmie
kontakt w godzinach pracy: 82 563 32 79, 82 563 31 09, 82 563 57 70,
e- mail: chelm@ggkia.gov.pl
kontakt po godzinach pracy i w dni wolne (całodobowy): 19 111, 81 532 70 61
e-mail: zima_pid@gddkia.gov.pl

Drogi wojewódzkie

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie Rejon Dróg Wojewódzkich w Chełmie
ul. Lwowska 24
kontakt w godzinach pracy: 82 560 31 23, 82 560 31 23
e-mail: rdw.chelm@zdw.lublin.pl
kontakt po godzinach pracy i w dni wolne:
obwód drogowy w Chełmie: 601 676 192
obwód drogowy w Krzczonowie: 661 300 053
czynne w czasie wykonywania zadań na drogach

Drogi powiatowe

Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie
pl. Niepodległości 1
kontakt w godzinach pracy: 82 562 75 29, 82 562 76 66, 82 562 75 88
e-mail: infrastruktura@powiatchelmski.pl