Flaga i Godło Polski

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU
INWESTYCJI LOKALNYCH

Zadanie pn. “Adaptacja budynku szkolnego na dom pomocy społecznej”


Dofinansowanie: 1 253 547,95 zł

Całkowita wartość inwestycji: 5 353 200,00 zł

Celem projektu jest adaptacja budynku szkolnego na dom pomocy społecznej dla 78 mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie obejmuje remont i przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz podstawowym wyposażeniem.

Wykonawca zadania: PERFEKT Sp. z o.o.

Termin wykonania zadania: ETAP I- do 30 listopada 2020 r., ETAP II- do 30 września 2021 r.

Tablica informująca o dofinansowaniu