L.p. Nazwa

gminy

Rodzaj

gminy

Powierzchnia

(km2)

Liczba ludności

2018

Liczba ludności

2019

Ilość

miejscowości

Ilość sołectw

2018

Ilość sołectw

2019

1. Białopole wiejska 103,60 2 938 2886 15 13 14
2. Chełm wiejska 226,00 14 781 15 023 44 40 40
3. Dorohusk wiejska 192,40 6 428 6 387 33 25 25
4. Dubienka wiejska 96,26 2 358 2 315 20 18 18
5. Kamień wiejska 96,96 4 158 4 167 17 14 14
6. Leśniowice wiejska 118,00 3 616 3 583 23 19 19
7. Rejowiec
Fabryczny
miejska 14,00 4 417 4 386 1
8. Rejowiec
Fabryczny
wiejska 88 4 233 4 227 15 15 15
9. Rejowiec miejsko-wiejska 106,00 6 420 6 372 26 23 23
10. Ruda-Huta wiejska 112,2 4 531 4 502 24 15 15
Sawin wiejska 187,00 5 494 5 470 26 19 19
12. Siedliszcze miejsko-wiejska 154 6 824 6 836 34 28 28
13. Wierzbica wiejska 146,36 5 119 5 060 27 20 20
14. Wojsławice wiejska 110,18 3 801 3 745 23 26 26
15. Żmudź wiejska 135,83 3 110 3 055 20 17 17
POWIAT CHEŁMSKI 1 886,79 78 228 78 014 348 292 293