DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

 

Zadanie pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nr 1804L na odcinku od km 0+000 do km 9+014, gm. Wierzbica, gm. Sawin


Dofinansowanie: 2 200 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 4 400 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

  W ramach zadania zaplanowano:

 • przebudowę drogi na odcinku o długości 9 014 m, szerokości jezdni 6,0 m;
 • wykonanie pobocza utwardzonego asfaltowego prawostronnego o szerokości 1,0 m i długości 9 014 m;
 • przebudowę zatok autobusowych;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z wykonaniem aktywnych przejść dla pieszych oraz doświetleniem przejść;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy o nawierzchni ulepszonej.

  Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik.