DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO

FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH

Zadanie pn. “Przebudowa drogi powiatowej Nr 1863L od km 4+437 do km 8+852 w miejscowości Rakołupy Duże oraz drogi powiatowej nr 1864L od km 8+425 do km 6+610 na odcinku Rakołupy—Plisków”


Dofinansowanie: 2 775 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji: 3 700 000,00 zł

Celem projektu jest poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej na terenie powiatu chełmskiego, wyrównanie potencjału społeczno-gospodarczego, poprawa jakości życia mieszkańców i zapewnienie spójności terytorialnej na obszarze województwa biorąc pod uwagę:

 • poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • zapewnienie spójności sieci dróg publicznych,
 • podnoszenie standardów technicznych dróg powiatowych oraz zachowanie jednorodności sieci dróg powiatowych pod względem spełnienia tych standardów,
 • zwiększenie dostępności transportowej jednostek administracyjnych, poprawę dostępności terenów inwestycyjnych.

W ramach zadania zaplanowano:

Droga powiatowa Nr 1863L

 • przebudowę drogi na odcinku od km 4+437 do km 8+852 – długość łączna 4 415 m, szerokość 6,0 m;
 • wykonanie pobocza utwardzonego- długość 335 m, szerokość 1,2 m;
 • przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi i powiatowymi;
 • wykonanie zatok postojowych;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: bariery ochronne, tablice prowadzące;
 • ustawienie znaków aktywnych na przejściu dla pieszych;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych.

 

Droga powiatowa Nr 1834L

 • przebudowę drogi na odcinku od km 8+425 do km 6+610— długość 1 815 m, szerokość 6,0 m;
 • wykonanie pobocza utwardzonego- długość 585m, szerokość 1,2 m;
 • wykonanie zjazdów indywidualnych i publicznych;
 • montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: bariery ochronne, progi akustyczne;
 • ustawienie znaku aktywnego „STOP”;
 • przebudowa przepustu;
 • wykonanie pełnego oznakowania poziomego i pionowego;
 • wykonanie poboczy gruntowych.

 


 

Harmonogram projektu:

Lp. Etapy projektu Okres realizacji
ETAP I
1. Roboty przygotowawcze kwiecień-czerwiec 2020
2. Wykonanie nawierzchni maj-czerwiec 2020
3. Wykonanie skrzyżowania z drogą powiatową czerwiec 2020
4. Wykonanie skrzyżowania z drogą gminną czerwiec 2020
5. Wykonanie zjazdów indywidualnych czerwiec 2020
6. Wykonanie zatok postojowych czerwiec 2020
7. Wykonanie zjazdów publicznych czerwiec 2020
8. Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego czerwiec 2020
9. Roboty wykończeniowe czerwiec 2020
ETAP II
10. Roboty przygotowawcze czerwiec-lipiec 2020
11. Wykonanie nawierzchni lipiec-sierpień 2020
12. Wykonanie zjazdów indywidualnych sierpień 2020
13. Przebudowę przepustów lipiec-sierpień 2020
10. Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego luty-marzec 2021
11. Roboty wykończeniowe marzec 2021

Wykonawca zadania: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe SADEX Janusz Sadlik.

Termin wykonania zadania: ETAP I- 18 września 2020 r., ETAP II- 24 września 2021 r.