Dnia 2 stycznia 2020 r. odbyło się szkolenie dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu powiatu chełmskiego organizowane przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Tematem szkolenia był nabór wniosków w ramach konkursu Nr 4/2020 dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.