W piątek 3 stycznia w Rejowcu Fabrycznym odbyło się otwarcie drogi powiatowej na trasie Lipówki – Toruń. W uroczystym otwarciu uczestniczyli: Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed oraz władze gminne.

Przypomnijmy, że zadanie zakładało przebudowę drogi powiatowej wraz z poszerzeniem do szerokości 6,0 m na długości 10,46 km, wykonaniem pobocza asfaltowego o szerokości 1,0 m na długości 0,5 km, wykonanie zjazdów publicznych i indywidualnych oraz pełne oznakowanie pionowe i poziome drogi wraz z urządzeniami bezpieczeństwa ruchu i aktywnymi przejściami dla pieszych. Wartość zadania wyniosła 6 700 000,00 zł. 80% dofinansowania powiat chełmski uzyskał w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.