W piątek Starosta Chełmski otwierał drogę w gminie Rejowiec Fabryczny, a w sobotę gościł już w gminie Sawin, aby również przeciąć symboliczną wstęgę otwierającą nową drogę w Chutczu. Obowiązki służbowe należały do tych milszych, bo takie uroczyste otwarcia wywołują pozytywne emocje zarówno u tych, którzy o tę drogę walczyli jaki i u tych, którzy z tej drogi będą korzystać.

Oprócz Starosty Chełmskiego na otwarciu nie zabrakło Wicestarosty Jerzego Kwiatkowskiego, Przewodniczącego Rady Powiatu w Chełmie Jarosława Walczuka, Radnych Powiatowych Agnieszki Dąbrowskiej i Stefana Sakowskiego oraz władz gminnych.

Przypomnijmy, że zakres prac obejmował budowę drogi powiatowej w gminie Sawin o szerokości 5,5 m i długości 2,51 km wraz z wykonaniem zjazdów publicznych i indywidualnych, przepustów, pełnym oznakowaniem oraz przejściem aktywnym dla pieszych. Wartość zadania wyniosła – 2 100 000,00 zł. 50% dofinansowania powiat chełmski uzyskał w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Starosta Chełmski w przemówieniu podkreślił znakomitą współpracę z władzami gminy. Wspomniał, że inwestycje w tym roku zaczynają nabierać tempa i niedługo ruszą kolejne prace. Włodarz powiatu chełmskiego mówił również o scaleniach, które niosą wiele dobrego, m.in. budowę lub przebudowę dróg.