W ramach ferii zimowych Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Chutczu zorganizowały dzieciom wycieczkę do Starostwa Powiatowego w Chełmie. Dzieci zapoznały się z zadaniami realizowanymi przez Powiat oraz poznały specyfikę pracy Wydziałów.

Pierwszym punktem wycieczki było spotkanie ze Starostą Chełmskim Piotrem Deniszczukiem w sali konferencyjnej, w której odbywają się posiedzenia Rady Powiatu w Chełmie. Starosta opowiedział o zadaniach realizowanych przez każdy Wydział oraz przedstawił czym zajmują się Jednostki Organizacyjne Powiatu. Kolejnym punktem wycieczki było odwiedzenie Wydziałów oraz poznanie ich specyfiki pracy. W spotkaniu uczestniczyły dzieci z miejscowości: Bachus, Aleksandrówka oraz Chutcze.

Wycieczka do Starostwa Powiatowego w Chełmie