Zapraszamy do udziału w II Wojewódzkim Konkursie na Palmę i Pisankę Wielkanocną.

Organizatorem konkursu jest Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie oraz Muzeum Wsi Lubelskiej. Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Pani Beaty Mazurek Poseł do Parlamentu Europejskiego. Konkurs rozpoczyna się w dniu 9 marca 2020 roku i trwa do 20 marca 2020 roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie.