Informujemy o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Chełmski, tj.:

Zespół Szkół w Dubience i Zespół Szkół w Siedliszczu od 12.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

SOSW w Dorohusku, PPP w Dubience oraz PPP w Rejowcu Fabrycznym od 16.03.2020 r. do 25.03.2020 r.

Komunikat zawieszenie zajęć dydatkyczno-wychowawczych