Mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa epidemiologicznego od dnia 13 marca 2020 r. (piątek) w związku z zagrożeniem zarażenia KORONAWIRUSEM, wszyscy interesanci Starostwa Powiatowego w Chełmie zostaną poddani kontroli temperatury ciała.

W przypadku wskazania, w wyniku pomiaru, temperatury powyżej 38 stopni C należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemilogiczną PSSE w Chełmie, która znajduje się przy ul. Szpitalnej 48 w Chełmie (tel. 82 565 34 21).

Zwracam się z ogromną prośbą o odpowiedzialne i rozważne podejście do zaistniałej sytuacji dotyczącej koronawirusa. Jeśli macie Państwo do załatwienia sprawy urzędowe, które nie wymagają osobistej wizyty w urzędzie, proszę o załatwienie spraw telefonicznie bądź drogą elektroniczną, z wykorzystaniem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (E-PUAP), a w sytuacji, gdy obecność w urzędzie jest konieczna, warto wcześniej umówić się telefonicznie na konkretną godzinę, aby uniknąć oczekiwania na swą kolej w grupie osób.

Oto numer telefonu kontaktowego: 82 562 75 01.

Zaleca się, by w miarę możliwości zrezygnować z płacenia banknotami i płacić zbliżeniowo kartą płatniczą. Według Światowej Organizacji zdrowia banknoty mogą być siedliskiem koronawirusa i mogą do rozpowszechniać poprzez częstą zmianę właścicieli. Zaleca się dokonywanie płatności zbliżeniowo, nie podając nikomu do ręki karty. Starosta Chełmski podjął szereg działań prewencyjnych mających na celu zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się choroby.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Chełmie są przygotowani na zaistniałą sytuację. Proszę i apeluję również o rozwagę i wyrozumiałość dla dobra nas wszystkich. Pamiętajmy o stosowaniu się do zasad wydanych przez Ministerstwo Zdrowia, które znajdują się również na naszej stronie internetowej www.powiatchelmski.pl w zakładce aktualności.