Wsparcie psychologiczne dla osób objętych kwarantanną z terenu Powiatu Chełmskiego 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rejowcu Fabrycznym
tel. 82 566 30 00
Poniedziałek: 08:00-16:00
Środa: 08:00-16:00
Piątek: 08:00-12:00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Dubience
tel. 82 566 80 88
Wtorek: 08:00-16:00
Czwartek: 08:00-16:00
Piątek: 12:00-16:00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 
tel. 604 959 648
Całodobowo