Informacja na temat załatwiania spraw w Starostwie Powiatowym i Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie

Informujemy, że składanie dokumentów do wystawionych urn: Starostwa Powiatowego w Chełmie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu tj. 08:00-14:00. Po godz. 14:00 urny zostają zabezpieczone.