Powiat Chełmski otrzymał dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na budowę i przebudowę dróg powiatowych w kwocie prawie 20 mln złotych.

Wartość kosztorysowa zadań opiewa łącznie na kwotę blisko 27 mln złotych i zakłada inwestycje w gminach:

  • Gmina Wierzbica – przebudowa drogi powiatowej na odcinku Busówno Kolonia — Wólka Tarnowska. Na to zadanie otrzymano 70% dofinansowania. Długość odcinka wynosi ponad 8 km.
  • Gmina Chełm i Rejowiec – budowa drogi powiatowej na odcinku Adamów Kolonia – Zagroda oraz drogi powiatowej na odcinku Niedziałowice Drugie – Depułtycze Królewskie. Na to zadanie otrzymano 75% dofinansowania. Łączna długość odcinków wynosi ponad 16,5 km.
  • Gmina Leśniowice – przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Rakołupy Duże oraz drogi powiatowej na odcinku Rakołupy – Plisków. Otrzymano 75% dofinansowania. Łączna długość odcinków wynosi ponad 6 km.

Realizacje inwestycji zaplanowano na lata 2020 – 2021.

Łączna długość odcinków w ramach zadań to prawie 31 km!

Warto dodać, że na Województwo Lubelskie przeznaczono 156,5 mln zł, z czego blisko 13% otrzymał Powiat Chełmski.