Informacja!

Na podstawie § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii informujemy, że Starostwo Powiatowe w Chełmie wykonuje zadania w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów. Sprawy urzędowe można załatwić w godzinach pracy urzędu tj. 08:00-14:00 w następujący sposób:

  • drogą telefoniczną,
  • drogą mailową: sekretariat@powiatchelmski.pl,
  • za pośrednictwem strony Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych (www.pwpw.pl) można złożyć wniosek o wymianę prawa jazdy i wtórnika prawa jazdy oraz rejestrację pojazdu,
  • Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (E-PUAP)
  • wrzucenie wniosków, pism i innych dokumentów do wystawionej urny, która znajduje się przy portierni, na dole budynku Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, w którym mieści się siedziba Starostwa Powiatowego w Chełmie. Uzyskanie potwierdzenia złożenia dokumentu będzie możliwe jedynie w przypadku podania numeru telefonu kontaktowego na dokumencie, na który pracownik Punktu Kancelaryjnego lub Wydziału merytorycznego potwierdzi datę wpływu dokumentu do Urzędu Starostwa.