Uchwała Nr 244/2020 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na wspieranie przez powiat chełmski wykonania zadań publicznych w 2020 roku.

Więcej szczegółów na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie.