W dniu 18 maja br. Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk i Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, przekazali Miejskiemu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Chełmie środki ochrony osobistej w postaci:

  • fartuchów jednorazowych w ilości 200 sztuk,
  • maseczek FFP2 w ilości 99 sztuk,
  • masek z filtrem FFP3 w ilości 20 sztuk.

Środki posłużą ochronie pracowników podczas wykonywanej pracy związanej z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2.