Informacja Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie

Od 8 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zostaną wprowadzone nowe zasady obsługi interesantów pozwalające na wejście interesanta do urzędu i bezpośrednią obsługę w 3 punktach z jednoczesnym zachowaniem niżej wskazanych zasad obsługi i zachowaniem rygorów sanitarnych.

Obsługa interesantów odbywać się będzie w 3 punktach:

III PIĘTRO

  • Pokój 322 – Sekretariat (przyjmowanie korespondencji)
  • Pokój 317 – Obsługa PFRON
  • Pokój 320 – Piecza zastępcza

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie pod numerami telefonów:
82 562 76 53 – Sekretariat
82 562 76 56 – Koordynator Rodzinnej Pieczy Zastępczej
82 562 56 52 – Zespół ds. Świadczeń
82 562 76 54 – PFRON
82 562 75 96 – Pomoc Instytucjonalna

Przypominamy, że sprawy urzędowe można załatwić:
• drogą telefoniczną,
• drogą mailową: pcpr@pcpr.powiatchelmski.pl
• drogą pocztową na adres: pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm,