Informujemy, że od 8 czerwca 2020 roku zostaną wprowadzone nowe zasady obsługi interesantów pozwalające na wejście do Powiatowego Urzędu Pracy i bezpośrednią obsługę w niżej wymienionych punktach:

Parter

  • Kancelaria (pok. 44)
  • Punkt Informacyjny
  • Rejestracja bezrobotnych (pok. 69,70)

I piętro
Skrzydło E

Punkt obsługi Działów:

  • Sekretariat Dyrektora Urzędu
  • Dział Instrumentów Rynku Pracy,
  • Dział Usług Rynku Pracy – pracodawcy

III piętro
Skrzydło E

  • Punkt obsługi klienta w Dziale Usług Rynku Pracy – korytarz

Przypominamy, że:
Zaplanowane indywidualne wizyty osób bezrobotnych u doradców klienta nadal będą odbywały się telefonicznie lub elektronicznie. Osobiste wizyty będą możliwe, po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie.

Kontakt z tutejszym Urzędem w zakresie realizowanych zadań możliwy jest za pośrednictwem:
– drogi elektronicznej na adresy e-mail:
Dział Usług Rynku Pracy
• e-mail: dzial.urp@pupchelm.pl
• e-mail: posrednictwo@pupchelm.pl
• e-mail: szkolenia@pupchelm.pl
• e-mail: doradcy@pupchelm.pl
Dział Rejestracji i Świadczeń
• e-mail: dzial.ris@pupchelm.pl
Dział Instrumentów Rynku Pracy
• e-mail: dzial.irp@praca.gov.pl
• e-mail: projekty@pupchelm.pl

Dział Finansowo-Księgowy
• e-mail: dzial.fk@pupchelm.pl
Dział Organizacyjno-Administracyjny i Kadr
• e-mail: dzial.oaik@pupchelm.pl
luch@praca.gov.pl
lub przez system publicznych służb zatrudnienia https://www.praca.gov.pl/

– telefonicznie
– poczty na adres pl. Niepodległości 1, 22-100 Chełm

Prosimy o wyrozumiałość oraz zachowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa.