W piękne, słoneczne popołudnie – 12 czerwca odbyło się oficjalne otwarcie dróg powiatowych na terenie gminy Sawin. Tradycyjną wstęgę przecięli: Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie Jarosław Walczuk, Radny Powiatowy Stefan Sakowski, Wójt Gminy Sawin Dariusz Ćwir oraz mieszkańcy Gminy Sawin. Swoją obecnością zaszczycili również Wicewojewoda Lubelski – Robert Gmitruczuk oraz Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed.

Otwarcie drogi powiatowej w gminie Sawin, na zdjęciu kilkanaście osób

Przebudowa dróg powiatowych na terenie gmin Sawin i Ruda-Huta była jedną z większych inwestycji drogowych w ostatnim czasie. Nowe nawierzchnie łączą nie tylko dwie gminy, ale również dwa powiaty: chełmski i włodawski. Na inwestycję wydatkowano kwotę ponad 10 mln złotych, z czego 8 240 000,00 zł pochodziło ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Inwestycja pozwoliła na przebudowę blisko 15 km nawierzchni w gminie Sawin i ok. 4,5 km w gminie Ruda-Huta.

W ramach zadania oprócz remontu dróg, wykonano:
– ponad 0,5 km chodników,
– 3 zatoki parkingowe,
– zjazdy indywidualne i zjazdy publiczne,
– pobocza gruntowe,
– oraz oznakowania pionowe wraz z ustawieniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Wykonano również zatoki autobusowe, przebudowano skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi oraz przebudowano przepusty pod koroną drogi. Ustawiono także urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

„Przed realizacją inwestycji, drogi na niektórych odcinkach były w nie najlepszym stanie. Myślę, że mieszkańcy czują już ulgę i chętnie poruszają się po nowych nawierzchniach. Dziękuję wszystkich, którzy zaangażowali się w ten projekt. Po raz kolejny z całą pewnością można stwierdzić, że współpraca i zaangażowanie przynoszą zamierzone efekty. Nie spoczywamy na laurach, dalej będziemy korzystać z dostępnych środków zewnętrznych, aby jak najwięcej powstało nowych nawierzchni asfaltowych” – powiedział na otwarciu dróg powiatowych starosta Piotr Deniszczuk.

Włodarz powiatu wspomniał także o scaleniach, dzięki którym również powstają drogi. Podkreślił, że powiat chełmski jest liderem na skalę całej Polski jeśli o pozyskiwanie funduszy na na wyżej wymienione zadanie. Po okolicznościowych przemówieniach goście mogli skosztować pysznego tortu przygotowanego przez Panią Katarzynę Różalską.

Otwarcie drogi powiatowej w gminie Sawin, na zdjęciu kilkanaście osób