Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego WL, Oddział Sekretariatu Regionalnego KSOW oraz Starostwo Powiatowe w Chełmie zapraszają Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Chełmskiego na spotkanie dotyczące działalności Oddziału Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Produktów Tradycyjnych 19 czerwca 2020 r. o godz. 09:00 w budynku “Gmachu”, pl. Niepodległosci 1, 22-100 Chełm w sali 100 (I piętro). 

Tematami spotkania będą: 

  • Rejestracja KGW w bazie Partnerów KSOW
  • Projekty własne realizowane przez Oddział KSOW w latach 2019-2020
  • Operacje Partnerskie w ramach Konkursu 2/2019 i 4/2020

W spotkaniu wezmą udział: 

  • Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk
  • Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed
  • Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej