Dnia 19 czerwca 2020 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Kół Gospodyń Wiejskich z terenu Powiatu Chełmskiego dotyczące działalności Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich i Produktów Tradycyjnych.

Osoby siedzące przy stołach

Jednym z tematów spotkania była rejestracja KGW w bazie Partnerów KSOW. Omówiono projekty własne realizowane przez Oddział KSOW w latach 2019 – 2020 oraz operacje Partnerskie w ramach Konkursu 3/2019 i 4/2020.

W spotkaniu uczestniczyli:
Członek Zarządu Województwa Lubelskiego Zdzisław Szwed
Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Ewa Szałachwiej

Uczestnicy otrzymali publikacje „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych” zawierającą informacje o tradycyjnych produktach, potrawach i przetworach z regionu.Książka o tytule W krainie lubelskich produktów tradycyjnych