Dzisiaj 30 czerwca odbyła się XV Sesja Rady Powiatu w Chełmie. Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk omówił Raport o stanie powiatu za 2019 rok, z którym radni i mieszkańcy mogli wcześniej zapoznać się i zgłaszać uwagi. Raport to dokument, który zawiera roczne podsumowanie działalności z uwzględnieniem realizowanych polityk, programów, strategii oraz uchwał Rady Powiatu. Po debacie nad raportem, radni jednogłośnie udzielili wotum zaufania Zarządowi Powiatu za 2019 rok. 

Trzy osoby w strojach galowych podające sobie dłonie

Głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok odbyło się po wysłuchaniu sprawozdania finansowego. Tym razem radni również zagłosowali jednogłośnie i udzielili absolutorium.

W swoim wystąpieniu Starosta podziękował wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Powiatu Chełmskiego i za wspólną pracę dla dobra społeczności lokalnej. Podkreślił, że jednogłośne absolutorium motywuje do dalszych działań. Wspomniał, że powiat nie zwalnia tempa i następne inwestycje są już widoczne na horyzoncie. Na zakończenie Starosta po raz kolejny podkreślił, że zgoda buduje i dzięki współpracy można osiągać zamierzone cele.

Kilka osób podczas prezentacji wyswietlanej na projektorze

Kilkanascie osób podczas prezentacji wyswietlanej na projektorze