Podaje się do publicznej wiadomości, że 30 czerwca br. Rada Powiatu w Chełmie podjęła uchwałę Nr XV/111/2020 w sprawie wyłączenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dubience z Zespołu Szkół w Dubience z dniem 31 sierpnia 2020 r.

Więcej szczegółów na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie