Podaje się do publicznej wiadomości, że 30 czerwca br. Rada Powiatu w Chełmie uchwałą Nr XV/112/2020 podjęła zamiar przekształcenia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dubience wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Dubience w Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Pławanicach

Więcej szczegółów na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie