Zarząd Powiatu w Chełmie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dubience.

Więcej informacji na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie.