Przedmiotem przetargu jest sprzedaż majątku stanowiącego własność powiatu chełmskiego z podziałem na 2 zadania:
Zadanie Nr 1 – sprzedaż koparko-ładowarki HSW typ 9.50M (zał. charakterystyka techniczna)
Zadanie Nr 2 – sprzedaż samochodu specjalnego do zimowego utrzymania dróg marki KAMAZ model pojazdu 65115 25.2t (zał charakterystyka techniczna)

Więcej informacji o przetargu na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie.

samochód

Koparko-ładowarka