W środę 19 sierpnia odbyło się podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Chełmskim w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój lata 2014-2020.

Łączna suma wsparcia dla Powiatu Chełmskiego wyniosła – 566 335,00 zł.

 Kwota finansowa może być przeznaczona na:

  • zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich oraz sprzętu multimedialnego/audiowizualnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością,
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (w tym zakup środków ochrony indywidualnej – maseczek, rękawiczek, zakup środków dezynfekujących),
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej.

Powiat Chełmski reprezentowali: Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk oraz Członek Zarządu Powiatu w Chełmie Grażyna Szykuła.

Zdjęcie z podpisania umowy (124 KB, JPG)