Dziś, 20 sierpnia  w Lublinie odbyło się podpisanie umowy w ramach projektu ” Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w Domach Pomocy Społecznej”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dzięki temu nasze Domy Pomocy Społecznej otrzymały wsparcie pieniężne w wysokości:

  • Dom Pomocy Społecznej w Nowinach – 977 050,00 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Kaniem – 308 700,00 zł
  • Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym – 273 100,00 zł

    Ogólna kwota grantu  na nasze jednostki wyniosła 1 558 850,00 zł
Granty przeznaczone zostaną na:
  • zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy oraz tworzenie izolatek i miejsc kwarantanny
  • dodatki do wynagrodzeń pracowników Domów Pomocy Społecznej i zatrudnienie dodatkowych pracowników
  • koszty związane z zapewnieniem noclegów dla pracowników Domów Pomocy Społecznej poza miejscem zamieszkania oraz koszty związane z zapewnieniem tymczasowych miejsc na kwarantannę

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Starosta Chełmski Piotr Deniszczu, człone zarządu powiatu chełmskiego Grazyna Szykuła oraz przdstawiciel Regionalnego Ośrodka Poltyki Społecznej w Lublinie podczas wręczenia grantu