81. rocznica wybuchu II Wojny Światowej

1 września 1939 roku Niemcy napadły na Polskę, rozpoczynając II wojnę światową. Ten najkrwawszy konflikt w historii ludzkości pochłonął życie około 6 milionów obywateli Polski, w tym 3 mln Żydów. Hołd poległym oddał Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, który wziął udział w mszy świętej w intencji ofiar celebrowanej w Bazylice NNMP na Górze Chełmskiej. Po mszy w asyście pocztów sztandarowych złożono wieńce w Mauzoleum na Górze Chełmskiej, pod tablicą Cmentarza Wojennego przy ul. J. Młodowskiej oraz pod pomnikiem 27. WDP Armii Krajowej w Parku Miejskim.

Wicestarosta oraz osoby uczestniczące w obchodach w 81. rocznica wybuchu II wojny światowej