W piątek 11 września 2020 roku w gminie Wierzbica odbyło się oficjalnie otwarcie drogi powiatowej na odcinku Busówno Kolonia – Wólka Tarnowska.

Tradycyjną wstęgę przecięli: Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski, Przewodniczący Rady Powiatu w Chełmie Jarosław Walczuk, Radna Powiatowa Agnieszka Dąbrowska, Wójt Gminy Wierzbica Bożena Deniszczuk oraz mieszkańcy i Radni Gminy Wierzbica.

Swoją obecnością zaszczycili również zaproszeni Goście:

Zdzisław Szwed – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Anna Panczyk – reprezentująca Posła do Parlamentu Europejskiego Beatę Mazurek, Milena Petla – p.o. Kierownika Filii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Chełmie oraz Katarzyna Zawiślak – Zastępca dyrektora Biura Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego – Delegatura w Chełmie.

Na inwestycję drogową wydatkowano kwotę 5 800 000,00 zł, z czego 4 060 000,00 zł pochodziło ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach zadania przebudowano:

• drogi na odcinku od km 7+908 do km 16+108 o szerokości jezdni 6,0 m, długości łącznej 8 200 m;

•  6 zatok autobusowych;

•  skrzyżowania z drogami gminnymi i powiatowymi;

oraz wykonano:

•  ścieżki rowerowe na długości 8 200 m, szerokości 1,5 m;

•  zjazdy indywidualne i publiczne;

•  zatoki postojowe;

•  pełne oznakowania poziome i pionowe;

•  pobocza o nawierzchni ulepszonej;

• montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w tym: progi akustyczne, bariery ochronne U-14a, tablice prowadzące;

• ustawiono znak aktywny „STOP” oraz znaki aktywne na przejściach dla pieszych;

 

Uroczystość uświetnił występ Kapeli Sawińskiej z Sawina, a przepyszny poczęstunek przygotowały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Wólce Tarnowskiej. Wszyscy również mięli okazję skosztować pieczonego prosiaka, potraw z grilla oraz wspaniałego tortu. Dla dzieci przygotowano dmuchańce.

Osoby stoją na drodze i przecinają wstęgę

 

 

Wiele osób stoi na świeżym powietrzu są elegancko ubrani i słuchają przemówień

 

Kilka osób stojących na galowo na świeżym powietrzu i gratulujących sobie