W dniach 18 – 20 września br. Starostwo Powiatowe w Chełmie po raz kolejny wzięło udział w 27. Ogólnopolskiej Akcji „Sprzątanie Świata – Polska 2020”.  Hasło tegorocznej Akcji brzmi: ,,Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję”. Kampania „Sprzątanie Świata” jest corocznie podejmowana przez Starostwo Powiatowe w Chełmie i stanowi jeden z ważniejszych punktów edukacji ekologicznej, kładąca szczególnie nacisk na problematykę odpadów z tworzyw sztucznych, ich poprawną segregację oraz recykling.

Głównym jej celem jest zwrócenie uwagi społeczeństwa na konieczność ochrony środowiska naturalnego, dbanie o porządek otoczenia, w którym żyjemy.

Plakat - Akcja sprzatanie świata, animowana planeta ziemia

Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję. 27. Akcja Sprzątania świata – Polska. Sprzątamy Polskę w Wielkim Finale jak zawsze w 3. weekend września: 18.09 (piątek), 19.09 (sobota), 20.09 (niedziela) 2020. Dołącz do akcji!