Informacja dotycząca pracy Rzecznika Konsumentów dla Powiatu Chełmskiego I Miasta Chełm

UWAGA!

W związku z obostrzeniami obowiązującymi w tzw. czerwonej strefie, od poniedziałku tj. 19 października 2020 r. w Biurze Rzecznika Konsumentów dla Miasta Chełm i Powiatu Chełmskiego wprowadzono ograniczenia w bezpośredniej obsłudze interesantów.
Załatwianie spraw urzędowych odbywać się będzie w trybie komunikacji pocztowej, elektronicznej (poczta tradycyjna, e-mail, ePUAP)oraz telefonicznie pod nr tel. 82 562-75-05 w godzinach:
Poniedziałek 7:30-12:00
Wtorek 8:30-16:30
Środa 7:30-12:00
Czwartek 7:30-15:30
Piątek 7:30-15:30
Interesanci mogą również wrzucać dokumenty do urny znajdującej sięu portiera w budynku Gmachu przy Placu Niepodległości 1 w Chełmie.