Informacja - Zamówienia publiczne

Powiat Chełmski informuje, że dokumenty dotyczące zamówień publicznych (postępowań przetargowych), tj.:

  • oferty,
  • dokumenty składane na wezwanie Zamawiającego,
  • inne dokumenty składane w ramach postępowania,

w dniu, w którym upływa termin ich składania, należy złożyć u pracownika dyżurującego przy urnie lub u pracownika odpowiedzialnego za zamówienia publiczne, dzwoniąc uprzednio pod nr 82 562 75 28 lub 82 562 75 89