Szanowny Mieszkańcu!

Zanim pojawisz się w Starostwie Powiatowym w Chełmie w celu załatwienia spraw, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny z właściwym wydziałem/biurem.

Spis telefonów do Starostwa Powiatowego w Chemie

Tel. 82 562 75 01, Fax 82 562 75 10

sekretariat@powiatchelmski .pl

Biuro Samorządowe
Tel. 82 562 75 04

Wydział Architektury i Budownictwa
Tel. 82 562 76 49, 82 562 75 62 – Sekretariat
Tel. 82 562 76 93 – Dyrektor Wydziału

Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych
Tel. 82 562 75 27

Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Tel. 82 562 75 52 – Dyrektor Wydziału
Tel. 82 562 75 11 – rekultywacja, Odpady
Tel. 82 562 75 38 – koncesje
Tel. 82 562 75 12 – wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, karty wędkarskie
Tel. 82 562 75 31- zaświadczenia do Notariusza, cechowanie drewna

Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich
Tel. 82 562 75 72 – Punkt Informacyjny
Tel. 82 562 75 35 – rejestracja pojazdów
Tel. 82 562 75 34, 82 562 75 37 – prawa Jazdy
Tel. 82 562 75 39 – zbycie pojazdu, odbiór dowodów stałych
Tel. 82 56275 33 – wyrejestrowanie pojazdów
Tel. 82 562 75 40 – transport i sprawy obywatelskie

Zespół ds. Obronnych i Zarządzania Kryzysowego
Tel. 82 562 75 41

Biuro Starosty
Tel. 82 562 75 64

Wydział Budżetu i Finansów
Tel. 82 562 75 15

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Tel. 82 562 76 36 – wypisy/wypisy i wyrysy z rejestru gruntów
Tel. 82 562 76 36 – wydanie kopii dokumentów (awz, decyzje)
Tel. 82 562 75 26 – wniosek o mapę
Tel. 82 562 75 22 , 82 562 75 21 –  wniosek o wprowadzenie zmian
Tel. 82 562 75 22, 82 562 75 21 – rozwiązanie umowy dzierżawy
Tel. 82 562 75 42 – wniosek wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Tel. 82 562 75 66 – wniosek o przeprowadzenie narady koordynacyjnej w sprawie sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Wydział Infrastruktury
Tel. 82 562 75 87

Wydział Promocji i Rozwoju
Tel. 82 562 76 31

Wydział Organizacyjno-Gospodarczy
Tel. 82 562 75 53

Archiwum Zakładowe
Tel. 82 562 77 06

Spis telefonów - Starostwo Powiatowe w Chełmie