Informujemy o zawieszeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Dubience od dnia 23 października 2020 r.do 26 października 2020 r. z uwagi na stan epidemii COVID-19, w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.