Dobiega końca I etap prac związanych z adaptacją budynku szkolnego na Dom Pomocy Społecznej w Rejowcu. Całość inwestycji to koszt 5 175 000,00 zł, z czego Powiat Chełmski pozyskał dofinansowanie w kwocie 2 319 304,10 zł z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.

Remontowany budynek Domu Pomocy Społecznej w Rejowcu

Remontowane pomieszczenie