Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie przekazuje do konsultacji projekt “Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2020-2030.

Wszystkie uwagi i wnioski proszę przekazać na załączonym formularzu, pocztą elektroniczną na adres: rops@lubelskie.pl.

Konsultacje prowadzone będą do dnia 23 listopada 2020 roku.

Strategia Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2021-2030 (PDF, 1 958 KB)

Formularz zmian -Strategia Polityki Społecznej WL (DOC, 35 KB)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu  danych osobowych (DOC, 14 KB)

 

Powyższe dokumenty pochodzą z zasobów Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.