Wykaz podmiotów odpowiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg:

Drogi krajowe- Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad O/Lublin- Rejon Chełm

  • telefon całodobowy: 19 111 lub 81 / 532 70 61

Drogi wojewódzkie – Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie – RDW w Chełmie

  • obwód drogowy w Chełmie: 601 676 192
  • obwód drogowy w Krzczonowie: 661 300 053
    /telefony czynne w czasie wykonywania zadań na drogach/

Drogi powiatowe- Wydział Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Chełmie

  • telefon całodobowy: 604 935 802 lub 883 353 964
  • w godzinach pracy Starostwa: 82 / 562 75 29, 82 / 562 75 87