Powiat Chełmski otrzymał ponad 3,6 mln złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zgodnie ze złożonymi wnioskami ponad 3,1 mln zł zostanie przeznaczone na adaptację budynku szkolnego na dom pomocy społecznej dla 78 mieszkańców z zaburzeniami psychicznymi obejmującą remont i przebudowę budynku wraz z zagospodarowaniem terenu oraz podstawowym wyposażeniem. Na drugie zadanie powiat otrzymał ponad 510 tys. zł, które wyda na nadbudowę i przebudowę budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Dorohusku.

Dwie osoby trzymają symbiliczny czek

Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk i Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski podczas rozdania czeków w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.