Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na rok 2021.

https://powiatchelmski.pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna/