Harmonogram nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na rok 2021.

http://powiatchelmski.pl/dla-mieszkanca/nieodplatna-pomoc-prawna/