Zarząd Powiatu Chełmskiego ogłasza pisemny konkurs ofert na sprzedaż majątku stanowiącego własność Powiatu Chełmskiego.

Nazwa i siedziba organizatora konkursu ofert:

Powiat Chełmski
Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełmski
tel.: 82-562-75-01, fax: 82-562-75-10

Miejsce i termin przeprowadzenia konkursu ofert:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję konkursową w siedzibie organizatora konkursu w dniu 18 lutego 2021 roku o godzinie 10.15 w pokoju nr 85.

Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przekazane do sprzedaży składniki rzeczowe majątku ruchomego:

Telefon Apple Iphone X można obejrzeć w siedzibie Urzędu pod adresem: Starostwo Powiatowe w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pokój nr 132, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00. Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać pod nr tel.: 82 562 76 06, osoba do kontaktu: Piotr Uhruski.

Więcej informacji znajduje się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie w zakładce “Ogłoszenia i przetargi”.