Wojskowa Komenda Uzupełnień w Chełmie informuje, że w dniu 11 grudnia 2020r. ukazała się Decyzja Nr 171/MON Ministra Obrony Narodowej w sprawie naboru do Szkół Podoficerskich w 2021 r. na szkolenie wojskowe zakończone egzaminem na podoficera.

Osoby ubiegające się o przyjęcie na szkolenie wojskowe składają do Dyrektora Departamentu Kadr za pośrednictwem właściwego dla tych osób wojskowego komendanta uzupełnień, wnioski wraz z dołączonymi do tych wniosków dokumentami, w następujących terminach:

  • do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Poznaniu – do dnia 4 czerwca 2021r.
  • do Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie – do dnia 29 października 2021r
  • do Szkoły Podoficerskiej Marynarki Wojennej w Ustce – do dnia 5 kwietnia 2021r.
  • do Szkoły Podoficerskiej SONDA w Zegrzu i Toruniu – do dnia 4 czerwca 2021r.

 

Więcej informacji można uzyskać w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Chełmie, ul. Koszarowa 1B, 22-100 Chełm od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30., pod numerem telefonu 261 161 345 lub 261 161 391 oraz na stronie internetowej www.chelm.wku.wp.mil.pl.

 

Powyższa informacja pochodzi z zasobów Wojskowej Komendy Uzupełnień w Chełmie