Ogłoszenie o konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Starosta Chełmski przedstawia do konsultacji społecznych projekt Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 22 marca 2021 roku.

Z projektem Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 można zapoznać się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, pok. 99 w okresie od 16 lutego do 22 marca (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej www.powiatchelmski.pl

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza do dokumentów Strategii oraz Prognozy, które dostępne są na stronie internetowej www.powiatchelmski.pl przy pomocy poczty elektronicznej na adres: tomasz.soroka@powiatchelmski.pl – w tytule maila prosi się o wpisanie „Konsultacje społeczne Strategii”,
–  przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Starostwo Powiatowe w Chełmie Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategii”.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Starosta Chełmski.

Załączniki:

Obwieszczenie Starosty Chełmskiego z dnia 16 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 i Prognozy Oddziaływania na Środowisko (613 KB, PDF)

Strategia Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (4,12 MB, PDF)

Prognoza Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (2,95 MB, PDF)

Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (674 KB, PDF)

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (741 KB, PDF)

Formularz zgłaszania uwag – Prognoza Oceny Oddziaływania na Środowisko do projektu Strategii (26 KB, DOCX)

Formularz zgłaszania uwag do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (26 KB, DOCX)

Formularz zgłaszania uwag – Załącznik nr 1 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (20,7 KB, DOCX)

Formularz zgłaszania uwag – Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego na lata 2021-2026 (20,7 KB, DOCX)

 

Informacja została zamieszczona również na Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Chełmie Konsultacje – BIP oraz na Portalu Partycypacji Społecznej Powiatu Chełmskiego Konsultacje – Portal Partycypacji