Organizatorzy XX Powiatowego Przeglądu Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej Wojsławice ‘2021 serdecznie zapraszają dzieci i młodzież szkół podstawowych do udziału w przeglądzie.

Zgłoszenia uczestników do konkursu w kategorii literackiej oraz prace literackie należy przesłać do dnia 20 marca 2021 roku na adres: rozagwarda@gmail.com.
Zgłoszenia uczestników do konkursu w kategorii muzycznej oraz nagrania należy przesłać do dnia 20 marca 2021 roku na adres: rozagwarda@gmail.com.
Wyniki konkursu kategorii muzycznej i literackiej zostaną podane do publicznej wiadomości po 24 marca 2021 r. na szkolnym profilu Facebooka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach Kolonii.

Szczegółowych informacji udziela p. Róża Gwarda tel. 881 295 082.

Regulamin XX Powiatowego Przeglądu Pieśni i Poezji Powstańczej i Patriotycznej Wojsławice 2021