We wtorek 2 marca br. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chełmie, odbyło się spotkanie dotyczące Odnawialnych Źródeł Energii, w którym uczestniczyli Burmistrzowie, Wójtowie oraz przedstawiciele gmin/miast Powiatu Chełmskiego.

Wicestarosta Jerzy Kwiatkowski powitał zaproszonych Gości, a następnie przekazał głos przedstawicielom Polskiej Izby Odnawialnych Źródeł Energii i Efektywnej Energetyki. Prelegenci omówili ideę powstania Klastra Energii Odnawialnej na terenie Powiatu Chełmskiego. Opowiedzieli również o jego funkcjonowaniu i celach jakie chce się dzięki niemu osiągnąć:

  • zmniejszenie kosztów zakupu energii ponoszonych przez lokalne społeczeństwo,
  • przystosowanie się do zmian klimatu poprzez dążenie ku samodzielności energetycznej całego Powiatu Chełmskiego,
  • dążenie do poprawy stanu środowiska naturalnego w granicach działania klastra,
  • rozwój edukacji ekologicznej,
  • poprawę bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców.

Na koniec spotkania odbyła się ogólna dyskusja, a Prelegenci odpowiadali na pytania zaproszonych Gości.

Trzy osoby siedzące przy stole oraz jedna osoba przemawiająca z trybunki.

Kilka osób siedzących przy stołach