ORGANIZATORZY
Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie, Burmistrz Rejowca, Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, Starostwo Powiatowe w Chełmie.

ADRESACI
Uczestnikami Konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych powiatu chełmskiego.
Jury ocenia recytatorów w kategoriach uczniów klas I-III, IV-VI i VII-VIII.

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
Repertuar uczestnika stanowi jeden wiersz lub fragment prozy, nie prezentowany w innych konkursach, tematyka tekstu jest dowolna. Repertuaru nie wolno zmieniać na kolejnych etapach konkursu.
Czas występu: maksymalnie do 5 minut.

KRYTERIA OCENY
Jury ocenia dobór repertuaru (jego wartość artystyczną, oryginalność i dostosowanie do możliwości wykonawczych recytatora), dykcję, interpretację utworu i ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

ZGŁOSZENIA
Wypełnioną kartę zgłoszeniową wraz z nagranym filmem lub internetowym odnośnikiem do umieszczonego nagrania należy dostarczyć do dnia 10 maja 2021 r. na adres e-mail Gminnego Ośrodka Kultury w Rejowcu: gok.rejowiec@interia.pl lub zamieścić na stronie Facebook GOK Rejowiec.

TERMIN OGŁOSZENIA WYNIKÓW
Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 18 maja 2021 r. Wyniki zostaną zamieszczone stronie Facebook GOK Rejowiec.
Szczegółowych informacji udziela Gminny Ośrodek Kultury w Rejowcu, ul. Fabryczna 13, 22-360 Rejowiec, nr tel. 82 568 83 35.

Karta uczestnika 40. Małego Konkursu Recytatorskiego oraz klauzula informacyjna (66,7 KB, PDF)

40. Mały Konkurs Recytatorski – Regulamin konkursu (184 KB, PDF)

Baner promujący 40. Mały Konkurs Recytatorski, na bannerze postac animowana dziewczynki w kapeluszu oraz napis wojewódzki ośrodek kultury w Lublinie