Ogłasza się nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej oferty na wspieranie przez Powiat Chełmski wykonania zadań publicznych w 2021 roku.

Uchwała Zarządu Powiatu w Chełmie oraz formularz zgłoszeniowy kandydata znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia i przetagi.